nghỉ ốm có giấy khám bệnh

  1. T

    Tính lương của nhân viên nghỉ ốm không có phép năm

    Chào mọi người, Công ty em có 1 nhân viên nghỉ ốm 2 ngày. Vì hết phép năm nên em đưa vào nghỉ không phép => bị trừ lương 2 ngày đã nghỉ. Nhưng nhân viên đó báo lại là họ có giấy khám bệnh của bác sĩ, nên được nghỉ không bị trừ lương. Em chưa rõ việc này xử lý như thế nào. Mong mọi người hướng...