người lao động

  1. H

    THANG BẢNG LƯƠNG

    Cty không đóng bảo hiểm thì có đnagư ký thang bảng lương không mọi người?