Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

THANG BẢNG LƯƠNG

Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
750
113
33
Cty không đóng bảo hiểm thì có đnagư ký thang bảng lương không mọi người?
Không đóng bảo hiểm nhưng có kê khai hạch toán lương (thuê mướn lao động) thì phải đăng ký thang bảng lương
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều