THANG BẢNG LƯƠNG

Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
34
Cty không đóng bảo hiểm thì có đnagư ký thang bảng lương không mọi người?
Không đóng bảo hiểm nhưng có kê khai hạch toán lương (thuê mướn lao động) thì phải đăng ký thang bảng lương
 

Xem nhiều