người nước ngoài

  1. M

    Hỏi về tính thuế TNCN cho người nước ngoài

    Chào các anh chị, Cho em hỏi vấn đề như sau với ạ: Hiện tại, Công ty em có một nhân viên làm việc được trả lương bởi Công ty mẹ bên Nhật, với thông tin như sau ạ: - Lương net là 51,000,000 đ/ tháng - BHXH phải trả bên Nhật là 7,000,000 đ/ tháng Thuế TNCN đã tạm nộp trong 12 tháng kể từ khi vào...
  2. Nguyenanluat

    Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc

    Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng gửi tới cơ quan quản lý trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu...