Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc

Nguyenanluat

Nguyenanluat

Trung cấp
24/10/16
65
26
18
nguyenanluat.vn
Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng gửi tới cơ quan quản lý trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu sử dụng lao động vào làm việc theo qui định của Luật lao động.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài​
I. Đối với người lao động nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:
 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
II. Đối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động:
shutterstock_218982760-350x210.jpg

Tuyển dụng lao động nước ngoài​
Doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải đáp ứng được các điều kiện sau (trích dẫn Điều 170 Luật lao động 2012):
 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Như vậy doanh nghiệp, người sử dụng lao động muốn tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải phù hợp với tính chất công việc mà lao động trong nước hiện tại chưa thể đáp ứng được. Ngoài ra người sử dụng lao động phải giải trình về nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài với cơ quan cấp phép trước khi ký kết hợp đồng lao động.
III. Trường hợp công dân nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:
Manager-Sign-K-5416.gif

Các trường hợp miễn giấy phép lao động​
 • Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
 • Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
IV. Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài:
Hồ sơ yêu cầu:

 1. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế
 2. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Lý lịch tư pháp).
 3. Bằng đại học .
 4. Văn bản xác nhận 3 năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài cho vị trí làm việc ở Việt Nam .
 5. 03 ảnh (4×6 quốc tế, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 6. Bản sao chứng thực hộ chiếu/Pasport nguyên cuốn.
 7. Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh.
  Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại mục 2, 3, 4 phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, các bản sao chứng thực không quá 06 tháng.
V. Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động (Trong vòng 45 ngày trước ngày giấy phép hết hạn phải làm thủ tục cấp lại)
Hồ sơ yêu cầu:
 1. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế. Nếu ở TP. HCM (Bệnh viện nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa vạn hạnh, Bệnh viện chợ rẫy, Bệnh viện Pháp Việt (FV), Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, Phòng khám Đa khoa An – CN3, Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Columbia Asia Sài Gòn, Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Internation SOS chi nhánh Công Ty TNHH International SOS Việt Nam.
 2. Lý lịch tư pháp tại Việt Nam ( Xin tại Sở Tư Pháp).
 3. Bằng đại học (Đối với chuyên gia); Chứng nhận 01 năm đào tạo ( Đối với lao động kỹ thuật).
 4. 03 ảnh (4x6 quốc tế, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 5. Bản sao chứng thực hộ chiếu nguyên cuốn.
 6. Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh.
Ghi chú: Các giấy tờ quy định tại mục 3 phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam, các bản sao chứng thực không quá 06 tháng.

V. Thời hạn sử dụng giấy phép lao động: 02 năm (kể từ ngày cấp)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA