nguyentuanhiephp

  1. D

    giúp em với ạ.

    nv1: cty a dùng tiền gửi ngân hàng mua 200000 cổ phần do công ty b phát hành, mệnh giá 100. cty a nắm 50% quyền biểu quyết. nv2: chi phí phát sinh khi mua cổ phần của công ty b là 30000 nv3: dùng tiền vay dài hạn mua thêm 30000 cổ phần của cty c, mệnh giá 100, giá mua 120. tổng vốn điều lệ cty c...