giúp em với ạ.

D

Duy Anh Lê

Guest
2/1/17
5
0
1
26
nv1: cty a dùng tiền gửi ngân hàng mua 200000 cổ phần do công ty b phát hành, mệnh giá 100. cty a nắm 50% quyền biểu quyết.
nv2: chi phí phát sinh khi mua cổ phần của công ty b là 30000
nv3: dùng tiền vay dài hạn mua thêm 30000 cổ phần của cty c, mệnh giá 100, giá mua 120. tổng vốn điều lệ cty c là 16000000, số vốn cty a đầu tư trước đây vào cty c 5 triệu
nv4: quyết định chuyển nhượng 5 triệu vốn đầu tư vào công ty d( tương đương 30% quyền biểu quyết) cho công ty m giá 6500000 . số vốn còn lại ở công ty d của công ty a là 2 triệu
nv5: thu hồi toàn bộ số vốn ở công ty e( tổng vốn điều lệ 18 triệu) là 10 triệu. công ty e trả bằng chuyển khoản 9500000
nv6: kết quả đầu tư trong kỳ:
công ty b: 300000
công ty c: 400000
công ty d: 60000
công ty e: 30000
nv7: công ty c và b đã thanh toán số cổ tức cho cty a bằng chuyển khoản.
nv8: công ty a thanh toán số lỗ phải chịu cho công ty d và e bằng tiền mặt.
mọi người giúp e với ạ.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều