nhập khẩu trái cây và thủ tục

  1. ryan_hieu

    thủ tục nhập khẩu trái cây đông lạnh

    Thủ tục nhập khẩu trái cây. Hiện nay mọi người cứ nghĩ tại sao một nước nhiệt đới lại đi nhập khẩu trái cây từ nước ngoài về, mọi người nghĩ lạ thôi, chứ thật sự chất lượng không tốt thì mình lại đi nhập, hoặc những trái cây nào mà mình không có thì mình đi nhập khẩu, ví dụ như mình có sâu riêng...