npt

  1. N

    Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc công ty mới

    Năm 2018 em có đăng ký ba em sinh năm 1961 là người phụ thuộc ở công ty cũ. Thủ tục đăng ký ở thời điểm năm 2018 là: điền vào tờ khai, CMND và sổ hộ khẩu photo công chứng. Em nghỉ việc công ty cũ ngày 31/12/2020 - em chưa yêu cầu công ty cũ huỷ đăng ký người phụ thuộc. Anh/Chị/Em cho em hỏi: 1...
  2. DTH256

    Người phụ thuộc đã hết thời gian tính phụ thuộc đăng ký mã số thuế mới như thế nào?

    Chào các anh chị. Em có 1 vấn đề như sau: Từ năm 2009 mẹ em có đăng ký em gái em là người phụ thuộc và áp dụng đến năm 2015, nay em gái em đã trên 18 tuổi và đang làm việc ở 1 công ty tuy nhiên khi công ty này đăng ký MST cá nhân cho em gái em thì không đăng ký được vì vẫn còn MST người phụ...