online

  1. phantuannam

    Sinh hoạt online chủ đề "Lưu chuyển tiền tệ" ngày 22 + 29/5/2021

    Nội dung: - Nội dung các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 Phương pháp: Trực tiếp và Gián tiếp - Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Các nội dung cần lưu ý - Q&A Thời gian: Từ 19g30 đến 21h30 - Buổi 1: 22/5/2021 - Buổi 2: 29/5/2021 - Buổi 3, dự phòng, giải đáp thắc mắc...
  2. V

    NHỜ GIÚP ĐỠ

    Chào tất cả mọi người, Công ty mình đang thực hiện triển khai chương trình Ôn thi trực tuyến Chứng chỉ kế toán/kiểm toán viên hành nghề (CPA). Chương trình đã gần hoàn tất, và dự kiến ra mắt vào cuối T11, để kịp phục vụ cho kỳ thi năm nay. Nhưng trước khi làm việc này, bên mình rất cần sự giúp...