Sinh hoạt online chủ đề "Lưu chuyển tiền tệ" ngày 22 + 29/5/2021

phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Cash-Flow.jpg

Nội dung:
- Nội dung các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 Phương pháp: Trực tiếp và Gián tiếp
- Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Các nội dung cần lưu ý
- Q&A

Thời gian: Từ 19g30 đến 21h30
- Buổi 1: 22/5/2021
- Buổi 2: 29/5/2021
- Buổi 3, dự phòng, giải đáp thắc mắc: 03/06/2021

Đối tượng: Thành viên WFF, Webketoan và các đồng nghiệp Kế toán

Chia sẻ: Anh TRỊNH HỒNG KHÁNH (CEO 3 Miền, CPA, BTV Webketoan Fast & Furious)


Link đăng ký: https://forms.gle/8hqkCf1cB5S77htd8

Link tham dự: https://meet.google.com/vhv-yrmc-hpt
 
  • Like
  • Love
Reactions: MINA and P.T.Quyen

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều