phần mềm bảo hiểm

  1. E-invoiceVn

    4 lý do doanh nghiệp nên sớm chuyển đổi sang sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội

    Hiện nay việc sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội trong việc kê khai và nộp hồ sơ BHXH tại các doanh nghiệp khá phổ biến. ứng dụng chuyển đổi số mang đến cho daonh nghiệp nhiều lợi ích không chỉ giúp tiết kiện chi phí và thời gian nó còn giúp các đơn vị quản lý hồ sơ BHXH dễ dàng và khoa học hơn...