phantuannam

  1. phantuannam

    Phân loại thuế theo tính chất: thuế trực thu, thuế gián thu

    Để phân loại thuế thì có các căn cứ chính sau: Căn cứ theo cấp ngân sách Căn cứ theo tính chất Căn cứ theo nguồn thu Căn cứ theo đối tượng nộp thuế Căn cứ vào chứng từ hóa đơn Căn cứ vào thuế suất Căn cứ theo mức thuế động viên trên thu nhập Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm bắt được việc phân...