Phân loại thuế theo tính chất: thuế trực thu, thuế gián thu

phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Để phân loại thuế thì có các căn cứ chính sau:
  1. Căn cứ theo cấp ngân sách
  2. Căn cứ theo tính chất
  3. Căn cứ theo nguồn thu
  4. Căn cứ theo đối tượng nộp thuế
  5. Căn cứ vào chứng từ hóa đơn
  6. Căn cứ vào thuế suất
  7. Căn cứ theo mức thuế động viên trên thu nhập
Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm bắt được việc phân loại thuế theo tính chất ra sao, và vì sao lại như vậy!

Thuế trực thu: là loại thuế được Nhà nước sử dụng tác động và thu trực tiếp vào tài sản và / hoặc thu nhập của các thể nhân và pháp nhân.

Đặc trưng cơ bản của các sắc thuế có tính chất trực thu thể hiện ở chỗ gánh nặng của thuế do chính đối tượng nộp thuế (người nộp thuế theo quy định của pháp luật) phải trực tiếp gánh chịu, nói cách khác, đối với thuế trực thu thì người chịu thuế cũng đồng thời là đối tượng nộp thuế. Với thuế trực thu, Nhà nước thu thuế của người chịu thuế một cách trực tiếp. Gánh nặng của thuế ảnh hưởng trực tiếp ngay tức thì đến thu nhập và / hoặc tài sản của người chịu thuế, người chịu thuế thường chú ý và có thể tổng kết gánh nặng của thuế, từ đó họ cảm nhận được ngay lập tức tác động của thuế làm giảm thu nhập và / hoặc tài sản của mình nên họ cảm thấy đau xót và do đó, thường có phản ứng không thuận lợi cho việc hành thu thuế.

Theo quy định hiện hành ở nước ta, một số sắc thuế thuộc loại thuế trực thu như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Thuế gián thu: là loại thuế được nhà nước sử dụng tác động và thu một cách gián tiếp trên tài sản, thu nhập của các thể nhân và pháp nhân thông qua hành vi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thông qua việc thu thuế đối với người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Theo quy định của pháp luật thuế các nước, thuế gián thu là một yếu tố của giá thanh toán hàng hóa, dịch vụ bán ra và do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp cho Nhà nước, tuy nhiên gánh nặng của thuế lại do người tiêu dùng cuối cùng hàng hóa, dịch vụ gánh chịu. Do đó, đặc trưng cơ bản của các sắc thuế có tính chất gián thu là Nhà nước thực hiện thu thuế của người chịu thuế thông qua các hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, nói cách khác, đối với thuế gián thu thì người chịu thuế và đối tượng nộp thuế thường là hai chủ thể tách rời nhau. Với thuế gián thu, Nhà nước thu thuế của người chịu thuế một cách gián tiếp. Gánh nặng của thuế tiềm ẩn trong giá bán hàng hóa, dịch vụ, người chịu thuế ít chú ý, cảm nhận và tổng kết một cách rõ ràng gánh nặng của thuế. Vì vậy, theo một số chuyên gia tài chính, thu thuế thông qua gián thu là cách thu thuế tinh vi, dễ hành thu.

Theo quy định hiện hành ở nước ta, một số sắc thuế thuộc loại thuế gián thu như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, nhập khẩu...
 
  • Like
Reactions: Lặng Yên

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK