phục vụ kinh doanh

  1. S

    Tạm ứng chi phí công tác phục vụ kinh doanh định khoản thế nào?

    Chào cả nhà! Em có chút vấn đề muốn nhờ mọi người trợ giúp ạ! Công ty em là công ty thương mại dịch vụ, chuyên phân phối sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học. Do đặc thù tính chất của mặt hàng đồng thời cũng là công ty mới đang thời gian thâm nhập và mở rộng thị trường nên công ty em thường xuyên...