quản lý kho

  1. thinhvd

    {Ứng dụng Excel} Quản lý kho hàng bằng Excel

    - Quản trị nhiều kho - Quản trị nhiều mã hàng - Quản trị theo dạng nhập xuất - Quản trị theo nhóm hàng - In phiếu nhập kho, in phiếu xuất kho tự động - Lên thẻ kho tự động - Lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tự động - Lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo kho tự động - Lên báo cáo tổng hợp...
  2. H

    Hỏi về Kế toán Kho

    Chào mọi người, em đang có 1 vấn đề rất mong nhận được ý kiến giúp đỡ. Số là như thế này: Em mới làm kế toán kho cho 1 công ty bao bì (ni lon, túi vải... công ty em chỉ Thương mại chứ không sản xuất). Công ty em sử dụng phần mềm CRMVIET phần mềm này chủ yếu quản lý khách hàng, và em cũng sẽ xuất...