quản lý nhân sự

  1. thaoly2807

    HRM Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tại TPHCM

    Giải pháp quản lý nhân sự tổng thể đáp ứng mọi yêu cầu về nghiệp vụ quản trị và phát triển nguồn nhân lực Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Mekong Soft giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự toàn diện, chuyên nghiệp, từ xây dựng Cơ cấu tổ chức, Quản lý hồ sơ nhân viên, Chấm công, Tính lương, Bảo...
  2. Rainy Tran

    Các tính tăng của phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

    CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (HRM) 1. Thông tin về hồ sơ lý lịch: - Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề.... - Quản...