quy luong

  1. N

    Xây dựng quỹ tiền lương trong doanh nghiệp như thế nào?

    Chào các anh chị em trong diễn đàn , em vừa vào làm cho một công ty mới thành lập đươc một năm , giờ chị giám đốc nhờ em xây dựng quỹ lương cho doanh nghhiệp (không phải thang bảng lương đóng bảo hiểm) nhưng em không biết bắt đầu từ đâu vì em cũng có search google chỉ phải xác định đơn giá tiền...