rà soát bhxh

  1. Thủy BB

    NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRON CÔNG TÁC RÀ SOÁT SỔ

    Câu 1: Đối với quá trình tham gia BHXH, BHTN của NLĐ tham gia tại nơi khác có trên sổ BHXH nhưng không có trên mẫu 03 thì xử lý như thế nào? Trả lời: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) của NLĐ là toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHTN của NLĐ hiện có trên hệ thống dữ liệu của cơ...
  2. Thủy BB

    Hướng dẫn Rà soát dữ liệu quá trình tham gia BHXH của NLĐ

    Thấy m.n Rà soát dữ liệu quá trình tham gia BHXH của NLĐ nhưng chưa biết nên làm thế nào nên mình share thông báo hướng dẫn của cơ quan BHXH quận 1 cho m.n tham khảo nha. M.n có thể tại file PDF mình đính kèm cho dễ đọc :D