sổ sách kế toán

  1. Phần mềm SIS

    SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

    Sổ sách kế toán là tài liệu dùng để ghi chép, theo dõi và quản lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Những lưu ý quan trọng gì của quy định về sổ sách kế toán cần phải nắm rõ? Bài viết sẽ giúp bạn đọc làm rõ về vấn đề này một cách chính xác và đầy đủ nhất. 1. Tổng hợp kiến thức chung về...