sổ sách kế toán

  1. datntktt

    Nhận làm sổ sách kế toán ngoài giờ tại Tp.hcm

    chào mọi người. Hiện nay, mình muốn nhận thêm việc làm sổ sách kế toán ngoài giờ hành chánh. Mình có kinh nghiệm 4 năm làm kế toán thuế, kế toán dịch vụ chuyên gỡ rối, làm lại sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo vay, bảo hiểm xã hội...của nhiều công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau...