#suachuatscđ

  1. thuthuy64966496

    SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH...mn giúp e với

    Ngày 27/6 tiến hành sửa chữa nâng cấp văn phòng quản lý công ty bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản đã hoàn thành trong tháng, chi phí sửa chữa bao gồm Phụ tùng thay thế 16trđ Vật liệu xây dựng cơ bản 100trđ Tiền lương công nhân sửa chữa 14trđ (kèm bảng chấm công và thanh toán lương từ 3/6-27/6) Câc...