t3phuong

  1. Q

    Kế toán cho nhà thầu/ nhà thầu phụ nước ngoài

    Mọi người giúp đỡ em với ạ! Em đang làm kế toán cho văn phòng điều hành dự án ( nhà thầu phụ nước ngoài) về hoạt động xây lắp. Bên em kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ, thúê TNDN theo pp ấn định % trên doanh thu. Bên em ko yêu cầu phải nộp BCKQHĐKD. Có anh chị nào từng làm ở bên văn phòng...