tạm ứng

  1. Le Nguyen Julia

    QUY TRINH TAM UNG - HOAN UNG

    Hi Anh/Chị! Cty em mới chuẩn bị ra quy trình duyệt chi tạm ứng và hoàn ứng cụ thể, nhưng chưa có 1 cái quy trình nào ở cty cả. Có ai có quy trình tạm ứng – hoàn ứng cho em xin tham khảo với ạ. Em cảm ơn nhiều.
  2. S

    Tạm ứng chi phí công tác phục vụ kinh doanh định khoản thế nào?

    Chào cả nhà! Em có chút vấn đề muốn nhờ mọi người trợ giúp ạ! Công ty em là công ty thương mại dịch vụ, chuyên phân phối sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học. Do đặc thù tính chất của mặt hàng đồng thời cũng là công ty mới đang thời gian thâm nhập và mở rộng thị trường nên công ty em thường xuyên...