Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

thông báo phát hành hóa đơn

  1. Webketoan Hub

    Một loại hóa đơn có thể tạo nhiều mẫu, nhiều ký hiệu

    Công văn số 6372/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , "ký hiệu mẫu số hóa đơn" sẽ cho biết các thông tin về tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn. Về nguyên tắc, một loại hóa đơn...
  2. M

    Nộp nhầm Thông báo phát hành hóa đơn

    Anh chị giúp em trường hợp này với ạ. Tháng 10/2018 em có nộp thừa 2 Thông báo phát hành hóa đơn cho 20.000 số. Và 20,000 số đó không có trong Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý 4/2018. Đến tháng 4/2019 em phát hiện ra và đã gửi công văn xin hủy Thông báo PHHĐ lên cơ quan Thuế. Theo em được biết thì...