Một loại hóa đơn có thể tạo nhiều mẫu, nhiều ký hiệu

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
122
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6372/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , "ký hiệu mẫu số hóa đơn" sẽ cho biết các thông tin về tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn.

Về nguyên tắc, một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu và một mẫu hóa đơn có thể tạo nhiều ký hiệu.

Đối với các chi nhánh, cửa hàng... sử dụng chung mẫu hóa đơn với công ty, nếu khai thuế GTGT riêng thì từng chi nhánh, cửa hàng phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở (khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC).

Nguồn Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều