thông tư 93

  1. binhminhsom

    Thảo luận về Thông tư 93/2017/TT-BTC

    Căn cứ theo Thông tư 93/2017/TT-BTC và CV số 4253/TCT-CS: Từ ngày Thông tư có hiệu lực (05/11/2017), DN tự xác định phương pháp tính thuế GTGT bằng cách nộp tờ khai 01/GTGT hoặc 02/GTGT với phương pháp KHẤU TRỪ; 03/GTGT hoặc 04/GTGT với phương pháp TRỰC TIẾP. Tuy nhiên, có mấy tình huống xảy...