thuế nhập khẩu gạch

  1. ryan_hieu

    Thủ Tục nhập khẩu gạch men uỷ thác

    Thủ Tục nhập khẩu gạch men uỷ thác. HIện nay các doanh nghiệp VN rất muốn nhập khẩu gạch tráng men từ china hay các nước ngoài vào bán tại thị trường Việt Nam, vì khi kiểm tra giá thì có sự chênh lệnh rất lớn giữ giá trong nước và giá tại thị trường Việt Nam, nhưng khi có ý định nhập khẩu thì...