Mỗi tuần một chuyên đề

thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất

  1. ryan_hieu

    Thủ tục làm hàng tạm nhập tái xuất không cần đóng thuế.

    Up date thông tin. Thủ tục làm hàng tạm nhập tái xuất không cần đóng thuế. Hiện tại đối với thủ tục hải quan làm cho mặt hàng tạm nhập tái xuất thì bắt buộc đóng thuế nhập khẩu và không đóng thuế VAT. Nhưng hiện nay nếu bạn tạm nhập về và muốn xuất sang nước thứ 3 để che dấu đi người mua và...