thủ thuật excel

  1. P

    Chia sẻ các bạn thủ thuật Excel hưu ích

    1. THU-THUAT EXCEL - TÌM KIẾM THÔNG MINH TRONG EXCEL Chắc các bạn đã biết chức năng tìm kiếm trong excel bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc Home – Find, nhưng trong trường hợp các bạn chưa rõ về kết quả tìm kiếm thì sao? Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh ví dụ các bạn muốn tìm kiếm...
  2. thinhvd

    Không phải hàm, không phải lập trình

    Gõ Thứ 2 vào 1 ô bất kỳ trong bảng tính. Đặt con chuột ở góc ô vừa gõ và kéo xuống như kéo công thức