thủ tục nhập khẩu thiết bị phòng cháy bình cứu hỏa

  1. ryan_hieu

    Thủ tục nhập khẩu thiết bị và bình chữa cháy, bình cứu hỏa

    Update 2016. thủ tục nhập khẩu bình chữa cháy, bình cứu hỏa, thiết bị trong pccc thì hiện tại mặt hàng này chịu sự quản lý của bộ công an theo quy định tại thông tư 14/TT/BCA ngày 20/03/2012, tức là trước khi nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng (BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG...