thủ tục nhập khẩu thủy sản

  1. ryan_hieu

    Thủ tục nhập khẩu cá hồi đông lạnh (nhập khẩu thủy sản )

    Thủ Tục nhập khẩu cá hồi đông lạnh nói riêng và nhập khẩu thủy sản nói chung, thì đây là các mặt hàng không thuộc diện cấm nhập và thuộc diện phải xin phép kiểm dịch trước khi nhập khẩu theo thông tư 26/2016/bnnptnt. Tức là trước khi bạn nhập khẩu thì bạn cần kiểm tra đối tác nhập khẩu đã có mã...