thủ tục và thuế kính nổi

  1. ryan_hieu

    thủ tục nhập khẩu kính nổi, kính xây dựng, kính cường lực

    update: 2017 Thủ tục và thuế nhập khẩu kính xây dựng 2017, nay mìn xin chia sẽ tới các bạn quy trình chuẩn cho việc nhập khẩu kích xây dựng để các bạn tham khảo nhé. Trước tiên là nhập khẩu kính xây dựng thì bạn nghĩ tới 2 việc đó là làm Hợp Quy và công bố hợp quy cho bộ xây dựng. I. Hồ sơ...