tiền cho thuê văn phòng

  1. H

    Hạch toán hóa đơn tiền thuê văn phòng

    Chào mọi người. Xin nhờ các ace chỉ giúp việc này: Công ty mình có ký hợp đồng thuê văn phòng 1 năm. Tiền thuê phải thanh toán trước 1 tháng. Ví dụ tháng 10 là mình phải thanh toán tiền thuê cho tháng 11. Về việc xuất hóa đơn: Hàng tháng, bên cho thuê xuất hóa đơn vào ngày của cuối cùng của...