tiêu thụ đặc biệt

  1. T

    Thuế tiêu thụ đặc biệt

    Mình có nghiệp vụ ntn: DN bán hàng phải nộp thuế TTĐB đầu ra số tiền giả sử là 11 triệu (Tổng thuế TTĐB bán ra là 20tr-9tr tiêu thụ đặc biệt đã nộp lúc nhập khẩu). DN bán với giá 100tr trước VAT. Như vậy ở đây khi viết hóa đơn thì số tiền trước VAT là 100tr+10 tiền VAT. Vậy trong hạch toán thì...