tokhaixuatkhau

  1. L

    XUẤT HÓA ĐƠN VÀO KHU CHẾ XUẤT?

    Anh chị vui lòng giúp em nghiệp vụ này nhé: Bên em có ký hợp đồng với một doanh nghiệp trong khu chế xuất được hưởng thuế suất 0%, trong hợp đồng bao gồm những mục hàng: STT Tên hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Bồn thép bồn...