trợ cấp thôi viêc

  1. Y

    Hỏi đáp về trợ cấp thôi việc.

    Mình làm việc tại công ty từ năm 2011 đến năm 2014, công ty mới đóng BHTN. Và năm 2018 mình thôi việc. Công ty sẽ trợ cấp thôi việc cho mình trong những năm không đóng BHTN (2011-2014), mỗi năm 1/2 tháng lương. Tiền lương tính trung bình 6 tháng trước khi thôi việc. Công ty mình đóng BH...
  2. A

    Hỏi về trợ cấp thôi việc

    Chào mọi người, Bên em là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, có trường hợp Viên chức làm việc thì ký hợp đồng khoán việc từ tháng 05/2008, đến tháng 12/2008 mới bắt đầu ký hợp đồng tập sự 1 năm và tham giao Bảo hiểm cho Viên chức đó. Nay viên chức xin nghỉ việc, thì thời gian để tính trợ...