trang web hữu ích cho kế toán

  1. Lặng Yên

    Những trang web hữu ích mà Kế toán cần biết để phục vụ công việc

    Làm kế toán không phải chỉ hạch toán Nợ - Có mà bên cạnh đó phải giao dịch với các cơ quan khác như Thuế, BHXH, Hải quan và tìm thông tin để hỗ trợ công việc. Vì thế, nếu bạn làm Kế toán bạn phải biết những trang web này: A- THUẾ 01 – Trang web của Tổng cục Thuế...