Những trang web hữu ích mà Kế toán cần biết để phục vụ công việc

5710 lượt xem

Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,454
1,489
113
26
Quận Tân Bình
Làm kế toán không phải chỉ hạch toán Nợ - Có mà bên cạnh đó phải giao dịch với các cơ quan khác như Thuế, BHXH, Hải quan và tìm thông tin để hỗ trợ công việc.

Vì thế, nếu bạn làm Kế toán bạn phải biết những trang web này:

A- THUẾ


01 – Trang web của Tổng cục Thuế:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:
- http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
- https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn:
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

04- Quyết định cưỡng chế hóa đơn:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

05– Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng:
http://nhantokhai.gdt.gov.vn

06– Nộp thuế điện tử:
https://nopthue.gdt.gov.vn

07 – Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

08 – Tra cứu mã số thuế TNCN:
- http://canhan.gdt.gov.vn
- https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

09– Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc:
http://thuedientu.gdt.gov.vn

10– Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả:
https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx

Từ ngày 08/03/2018, hệ thống TNCNonline ngừng cung cấp dịch vụ gửi các tờ khai Quyết toán thuế TNCN, tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc (mẫu 02TH). Hệ thống TNCNonline giữ lại chức năng Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN) và các chức năng Tra cứu dữ liệu. Do vậy đề nghị Doanh nghiệp, Cá nhân, Tổ chức thực hiện:.
- Doanh nghiệp gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.
- Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc qua trang http://thuedientu.gdt.gov.vn
- Với tờ khai Đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu 01-TNCN): Tổ chức chi trả vẫn gửi tờ khai qua trang https://tncnonline.com.vn cho đến khi có thông báo thay đổi của cơ quan Thuế

11- Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

Xem thêm các trang còn lại tại trang chủ webketoan: https://www.webketoan.vn/nhung-trang-web-huu-ich-ma-ke-toan-can-phai-biet-de-phuc-vu-cong-viec.html
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Thành viên thân thiết
8/6/16
1,923
734
113
30
tiện đây mọi người ai biết cho hỏi: Quyết Toán thuế TNCN đã nộp trên web http://nhantokhai.gdt.gov.vn mà muốn xem lại? Các cách cũ ko sài được nữa.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • hoaithu9x
  • auyeuch
  • phanhuong91
  • nho12345
  • thuongdan
  • dayboivietnam

TEXT LINK

Xem nhiều