tt93

  1. L

    Đăng ký kê khai thuế theo pp Khấu Trừ - Thông tư 93

    Chào các anh chị. Em có vấn đề này mong các anh chị hướng dẫn giúp em. Năm tháng 12/2016 bên em không nộp mẫu 06 về việc đăng ký áp dụng kê khai khấu trừ.Năm 2017 chi cục thuế áp dụng bên em theo phương pháp trực tiếp. Năm 2018 bên em muốn đăng ký kê khai khấu trừ thì theo thông tư 93 thì không...
  2. binhminhsom

    Thảo luận về Thông tư 93/2017/TT-BTC

    Căn cứ theo Thông tư 93/2017/TT-BTC và CV số 4253/TCT-CS: Từ ngày Thông tư có hiệu lực (05/11/2017), DN tự xác định phương pháp tính thuế GTGT bằng cách nộp tờ khai 01/GTGT hoặc 02/GTGT với phương pháp KHẤU TRỪ; 03/GTGT hoặc 04/GTGT với phương pháp TRỰC TIẾP. Tuy nhiên, có mấy tình huống xảy...