tự công bố

  1. khacabe

    xin giấy phép nhập khẩu mực ống đông lạnh, thịt đông lạnh

    Quy trình xin giấy phép nhập khẩu mực đông lạnh, thịt đông lạnh Như các bạn khi tìm hiểu qua các thông tư chính sách nhập khẩu mực đông lạnh, nhập khẩu thịt đông lạnh thì các bạn cũng nghĩ đến ngay là xin giấy phép nhập khẩu rồi phải không nào. Muốn xin được giấy phép nhập khẩu phải làm thế...
  2. khacabe

    Thủ tục nhập khẩu trái cây khô

    Sắp đến Tết rồi, nhu cầu sử dụng các loại trái cây khô như 1 loại mức trong các ngày lễ tết dần trở nên phổ biến hơn. Các loại trái cây khô thường được ưa chuộng để nhập khẩu đó là trái chà là khô và trái nho khô. Nhưng để nhập khẩu được 2 loại trái cây khô này về Việt Nam liệu có đơn giản...