vé cước đường bộ

  1. Hồng Bin

    Vé cước đường bộ không có ngày tháng thì hạch toán như thế nào?

    Chào cả nhà! Cả nhà cho mình hỏi chút vấn đề liên quan đến "vé cước đường bộ", Công ty mình làm về công trình xây lắp nên việc đi công tác các tỉnh là thường xuyên, qua mỗi tuyến đường cao tốc đều có các vé cước đường bộ, mà các vé cước này có cái có ngày tháng, có cái ko có ( vd vé cước tuyến...