#vonhoataisancodinhvohinh

  1. T

    VỐN HÓA CHO TÀI SẢN

    Chào các anh chị! Em nhờ các anh chị giúp em về việc ghi nhận vốn hóa tài sản ah! Trường hợp công ty em mua phần mềm về sử dụng và cũng có team IT phát triển thêm phần mềm này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tức tạo thêm các ứng dụng mới trên nền tảng của phần mềm cũ. Vậy những chi phí trả...