xử lý tk 1562

  1. S

    Cách Điều Chỉnh TK 1562 ???

    Công ty em là công ty TNHH thương mại vừa & nhỏ. Các năm trc chị kế toán hạch toán chi phí mua hàng vào TK 1562, nên trên BCTC luôn có 2 TK 1561 và 1562, nhưng không hiểu vì sao chị ấy lại để treo trên TK 1562 hơn 300tr (kể từ năm 2013). 2 năm tiếp theo thì 1 người khác lại làm, chị này lại...