xử phạt thuế và hóa đơn

  1. Webketoan Hub

    Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn

    Công văn số 2768/TCT-PC ngày 26/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Nhiều vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn đã được Tổng cục Thuế giải đáp tại Công văn này. Theo đó, trường hợp cùng một thời điểm, doanh nghiệp chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của cùng...