Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2768/TCT-PC ngày 26/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nhiều vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn đã được Tổng cục Thuế giải đáp tại Công văn này.

Theo đó, trường hợp cùng một thời điểm, doanh nghiệp chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế có hạn nộp trước và sau ngày 5/12/2020 thì vẫn được áp dụng nguyên tắc xử phạt mới theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP: chỉ xử phạt về 01 hành vi chậm nộp với khung tiền phạt cao nhất (trong số các hành vi đã vi phạm) và với tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Tuy nhiên, đối với hồ sơ chậm nộp bị xử phạt về hành vi trốn thuế thì phải tách ra để xử phạt riêng và xử phạt theo từng hành vi trốn thuế. Trong đó, hành vi trốn thuế thực hiện sau sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, trường hợp cùng một thời điểm, doanh nghiệp khai sai nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ khai thuế của cùng một sắc thuế thì cũng chỉ bị xử phạt về 01 hành vi khai sai, với mức tiền phạt cao nhất và áp dụng tình tiết tăng nặng "vi phạm nhiều lần".

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế lưu ý, nguyên tắc xử phạt nêu trên không áp dụng cho trường hợp khai sai nhiều hồ sơ khai thuế với thời điểm thực hiện hành vi vi phạm khác nhau. Trường hợp này, sẽ xử phạt riêng từng hành vi.

Về xử phạt hóa đơn, theo điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn dẫn đến bị phạt theo Điều 16 (khai sai dẫn đến thiếu thuế) hoặc Điều 17 (trốn thuế) thì không bị phạt theo Điều 28.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm đồng thời vi phạm về trốn thuế thì sẽ bị phạt đồng thời về lập hóa đơn (theo Điều 24) và về trốn thuế (theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

Nguồn Luatvietnam.net


Lưu ý: Thành viên có nhu cầu tham khảo văn bản chi tiết xin mời tham gia Trung Tâm tư vấn Webketoan tuvan.webketoan.vn
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều