xuất hóa đơn trong xây dựng

  1. N

    Hồ sơ thanh toán theo giai đoạn trong lĩnh vực xây dựng

    Em chào mọi người ạ. Em có vấn đề này xin các bậc tiền bối chỉ giáo giúp. Hiện tại công ty em - Cty A đang ký hợp đồng thi công cho một Cty B, chi tiết nội dung công việc gồm nhiều hạng mục, nhiều lĩnh vực trong đó bên em chỉ trực tiếp làm phần sản xuất đồ gỗ, bên cạnh đó các phần hạng mục khác...
  2. Y

    Xuất hóa đơn sai thời điểm

    Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề " Xuất hóa đơn sai thời điểm trong doanh nghiệp xây dựng " . Chủ đề này sẽ giúp các bạn đang vướng mắc có thể gỡ được và tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp của mình , đồng thời giúp các bạn kế toán...