#xuatlaihoadon #hoadondo

  1. L

    Xuất lại hóa đơn

    Các anh/chị giúp em với ạ! Em xuất hóa đơn cho khách bị sai số tiền, hóa đơn xuất ngày 10 đã xé khỏi cuống nên em làm biên bản hủy vào ngày 15. Sau đó em quên mất ngày biên bản hủy mà xuất lại hóa đơn mới cũng vào ngày 10. Vậy em xuất hóa đơn trước khi hủy hóa đơn thì có sao không ạ? Em định sửa...