Chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

  • Thread starter reddragon
  • Ngày gửi
R

reddragon

Thành viên thân thiết
12/7/06
58
0
0
Bình Định
#1
Theo thông tư 20/2006/TT-BTC nói:
-Cuối năm tài chính căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, và so sách với số đã tạm nộp ta tiến hành nộp bổ sung, hoặc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành.
-Cuối kỳ tiến hành kết chuyển từ TK 8211 sang TK 911. Như vậy kết quả kinh doanh sẽ được xác định lại.
Như vậy, mình sẽ có 1 kết quả kinh doanh mới, và số thuế TNDN thực tế phải nộp phải được xác định lại. Và lại kết chuyển vào chi phí nữa,.... Cứ như vậy thì làm sao có được kết quả kinh doanh cuối cùng. Và KQKD sẽ được trình bày trong Bảng CĐKT và Bảng KQKD là con số nào?

Em đọc thông tư này và nghĩ như vậy. Em biết, hiểu theo cái vòng luẩn quẩn đó là không đúng. Nhưng em không nghĩ ra cách nào khác, mong các anh chị giúp em.
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#2
Cũng như reddragon, mình cũng chưa hiểu về tài khoản này lắm.
Mình có trường hợp này mong các bác chỉ giúp:
Cty mình năm 2005 lãi 500 triệu, và số thuế TNDN đã tạm nộp vào NS là 40tr, còn lại 100 tr sang tháng 03/2006 Cty mình nộp và nộp luôn số Thuế TNDN tạm nộp của quý I/2006 tổng số tiền là: 105 tr. Và trong tháng 03/2006 mình hạch toán như sau:
Chi tiền nộp:
1, Nợ TK 3334 105 tr
Có TK 111
2, Nợ TK 8211 105 tr
Có TK 3334
3, Kết chuyển vào 911
Nợ TK 911 105 tr
Có TK 8211
Như vậy trên "bảng cân đối số phát sinh", tài khoản 4212 của mình trước khi được xác định thì nó đã được trừ phần 8211 này ra rồi. Trường hợp trong tháng này cty mình bị lỗ ( lũy kế từ đầu năm cũng bị lỗ), Vậy bây giờ mình ghi số tiền của 8211 này như thế nào trên chỉ tiêu số [51] của BCKQKD (mẫu B 02-DN)???
Vì theo QĐ 15 hướng dẫn chỉ tiêu [51] như sau: " số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên có của 8211 đối ứng với 911, hoặc bên nợ 8211/911 trong kỳ báo cáo, { trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơ ()}.Mặt khác trên BCKQKD chỉ tiêu [60]=50-51-52. Nếu [50] bị âm trừ đi [51] cũng bị âm thì rõ ràng "trừ" với "trừ" bằng "cộng" => không chính xác ??? và số liệu ở chỉ tiêu [60] cũng không bằng với số dư của TK 4212 trên Bảng cân đối SPS???
Và trường hợp nếu [51] mình để là số "dương" thì [60] sẽ bằng số dư 4212.
Như vậy số liệu để ghi ở [51] là "âm" hay "dương"???
Mình chưa hiểu nhiều về 8211 này lắm và có những thắc mắc như trên, mong các bác chỉ giúp
cảm ơn rất nhiều
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#3
reddragon nói:
Theo thông tư 20/2006/TT-BTC nói:
-Cuối năm tài chính căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, và so sách với số đã tạm nộp ta tiến hành nộp bổ sung, hoặc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành.
-Cuối kỳ tiến hành kết chuyển từ TK 8211 sang TK 911. Như vậy kết quả kinh doanh sẽ được xác định lại.
Như vậy, mình sẽ có 1 kết quả kinh doanh mới, và số thuế TNDN thực tế phải nộp phải được xác định lại. Và lại kết chuyển vào chi phí nữa,.... Cứ như vậy thì làm sao có được kết quả kinh doanh cuối cùng. Và KQKD sẽ được trình bày trong Bảng CĐKT và Bảng KQKD là con số nào?
Kết quả kinh doanh cuối cùng tức là kết quả kinh doanh được xác định vào ngày 31/12/XX.
Ví dụ là 100đ (kết quả của Co911-Nợ911) không tính đến phần kết chuyển N911/C8211.Bạn sẽ tính lại số thuế phải nộp cả năm là 100đ*28%=28đ.
Lúc này bạn sẽ phải xem xét lại tài khoản 8211. Nếu tổng số kết chuyển của 8211 (N911/C8211) từ đầu năm vẫn nhỏ hơn 28đ, bạn sẽ có bút toán bổ sung là N8211/C3334 và tiếp tục kết chuyển.
Nếu số thuế thu nhập phải nộp tính ra là 20đ (20đ-28đ=-8đ) thì bạn sẽ hạch toán N3334/C8211 8đ
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,160
987
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#4
ToDucThanh nói:
Cũng như reddragon, mình cũng chưa hiểu về tài khoản này lắm.
Mình có trường hợp này mong các bác chỉ giúp:
Cty mình năm 2005 lãi 500 triệu, và số thuế TNDN đã tạm nộp vào NS là 40tr, còn lại 100 tr sang tháng 03/2006 Cty mình nộp và nộp luôn số Thuế TNDN tạm nộp của quý I/2006 tổng số tiền là: 105 tr. Và trong tháng 03/2006 mình hạch toán như sau:
Chi tiền nộp:
1, Nợ TK 3334 105 tr
Có TK 111
2, Nợ TK 8211 105 tr
Có TK 3334
3, Kết chuyển vào 911
Nợ TK 911 105 tr
Có TK 8211
Theo mình thì ban đã bị nhầm số thuế 100tr khi hạch toán.
Số thuế này đáng lý từ đầu năm nó phải dang treo bên Có TK 3334 và khi bạn nộp 100trđ thì sẽ htoán tiếp là
N3334/C1111,1121 100trđ.

Khoản thuế tạm nộp năm nay thì bạn mới hạch toán
N8211/C3334 5trđ.
Khi nộp thuế
N3334/C8211 5trđ
 
R

reddragon

Thành viên thân thiết
12/7/06
58
0
0
Bình Định
#5
Nói như Bác Virgin nghĩa là:
- KQKD lần đầu dùng để xác định số thuế TNDN thực phải nộp không liên quan gì đến bút toán Nợ 911/Có 8211
- Bút toán Nợ 911/Có 8211 chỉ thực hiện có 1 lần vào cuối năm, sau khi đã xác định được số thuế TNDN thực phải nộp và đã thực hiện bút toán nộp bổ sung hoặc đã ghi giảm chi phí.
- Kết quả kinh doanh cuối cùng là kết quả sau khi đã thực hiện kết chuyển bút toán Nợ 911/Có 8211
Em hiểu ý Bác như thế có đúng không? Em cảm ơn Bác Virgin rất nhiều
 
T

thuphuong3010

Sơ cấp
19/9/05
44
0
0
33
Ha Noi
#6
Virgin nói:
Kết quả kinh doanh cuối cùng tức là kết quả kinh doanh được xác định vào ngày 31/12/XX.
Ví dụ là 100đ (kết quả của Co911-Nợ911) không tính đến phần kết chuyển N911/C8211.Bạn sẽ tính lại số thuế phải nộp cả năm là 100đ*28%=28đ.
Lúc này bạn sẽ phải xem xét lại tài khoản 8211.
Virgin nói:
Nếu tổng số kết chuyển của 8211 (N911/C8211) từ đầu năm vẫn nhỏ hơn 28đ, bạn sẽ có bút toán bổ sung là N8211/C3334 và tiếp tục kết chuyển.
theo thông tư 20/2006-BTC thì đến cuối năm tài chính mới kết chuyển từ 8211 sang 911, vậy sao virgin lại nói "tổng số kết chuyển của 8211 (N911/C8211) từ đầu năm vẫn nhỏ hơn 28đ". theo mình hiểu thì ở đây phải là xem xét tổng số thuế thu nhập tạm phải nộp lũy kế từ đầu năm đã hạch toán vào bên Nợ tk8211 so sánh với số thuế thực tế phải nộp trong năm để xác định sẽ ghi bổ sung hay ghi giảm 8211.
Virgin nói:
Nếu số thuế thu nhập phải nộp tính ra là 20đ (20đ-28đ=-8đ) thì bạn sẽ hạch toán N3334/C8211 8đ
ở đây phải là: nếu số thuế phải nộp tính ra là 20đ, số thuế tạm nộp lũy kế từ đầu năm là 28đ, thì mới hạch toán N 3334/ C8211 8đ
mong được chỉ bảo thêm.:friend:
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#7
To: Bác Virgin!
1,Theo mình thì ban đã bị nhầm số thuế 100tr khi hạch toán.
Số thuế này đáng lý từ đầu năm nó phải dang treo bên Có TK 3334 và khi bạn nộp 100trđ thì sẽ htoán tiếp là
N3334/C1111,1121 100trđ
.
Nói như bác thì số thuế TNDN của năm trước không được tính vào chi phí thuế TN của năm nay à??
2,Khoản thuế tạm nộp năm nay thì bạn mới hạch toán
N8211/C3334 5trđ.
Khi nộp thuế
N3334/C8211 5trđ

Hạch toán như vầy thì em chưa hiểu?.
Vì theo thông tư 20 thì:" Hàng quý xác định thuế TNDN tạm nộp ghi:
Nợ TK 8211
Có TK 3334
Khi nộp thuế TNDN ghi:
Nợ TK 3334
Có TK 111,112...
Cuối năm tài chính xác định lại số thuế TNDN tạm nộp <> số thuế TNDN phải nộp thỉ ta tiến hành nộp BS hoặc ĐC lại chi phí số thuế thu nhập hiện hành mà . Và sau đó K/C vào TK 911.
Còn nếu ghi như bác thì em không biết kết chuyển làm sao sang 911 được??.
Còn trường hợp nữa là số dư của TK 8211 không có số dư nên tại tháng nào em nộp thuế TNDN tạm nộp thì em k/c luôn vào 911 của tháng đó luôn có được không??, vì nếu em không k/c luôn thì 8211 lại phải có số dư ???
mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp!
cảm ơn rất nhiều
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#8
Mong các bác chỉ giúp cho mình vấn đề ở dưới và cho mình hỏi thêm vấn đề này nữa:
Theo TT20 thì: Hàng quý, khi xác đinh số thuế TNDN tạm phải nộp theo quy định , kế toán ghi:
Nợ TK 8211
Có TK 3334
Khi nộp thuế TNDN vào NSNN ghi:
Nợ TK 3334
Có TK 111,112....

Cuối năm tài chính, kế toán K/C chi phí Thuế TN hiện hành ghi:
Nếu TK8211 có số PS Nợ> Có , thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 911
Có TK8211
(Và ngược lại).
Nếu làm theo như trên thì hàng quý (tháng ) khi xđịnh số thuế TNDN chúng ta ghi và Nợ 8211 nhưng mãi đến cuối năm mới K/C sang 911=> số dư của TK 8211 cuối các quý (tháng) là vẫn còn đang cheo. Như vậy thì lại không đúng với TT20 nói là TK 8211 không có số dư cuối kỳ,Còn TK 3334 thì lại không có số dư cuối.
Mình thấy rất mâu thuẫn , và chưa hiểu nhiều về TK này mong các bác chỉ giúp
Cảm ơn rất nhiều
 
Sửa lần cuối:
S

snoopy2004

Thành viên thân thiết
19/7/05
118
1
16
tphcm
#9
Đúng như bạn Thanh nói, trong chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Qd15/2006-QD/BTC, theo tôi hiểu thì 8211 được treo trong mỗi quý. Đến cuối năm, căn cứ vào số thuê thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế, mới kết chuyển một lần vào 911.
Như vậy là,trong Báo cáo kết quả HDKD(BCKQHDKD) của quý 1,2,3,4 ; phần thuế TNDN hiện hành vẫn kê trên BCKQHDKD. Nhưng tài khoản 4211 vẫn chưa có khoản giảm trừ phần thuế TNDN tạm nộp của 4 quý.
Không biết tui hiếu vậy có đúng không nữa, mọi người góp ý nhé.
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#10
Hay là hàng quý tạm nộp thuế TNDN mình không hạch toán bút toán này:
Nợ TK 8211
Có TK 3334
Có được không các bác???, Vì làm như vậy thì TK 8211 sẽ không có số dư và TK 3334 sẽ có số dư -> để đến cuối năm mình hạch toán vào 8211 và kết chuyển sang 911 luôn một lần???
Chắc làm như vậy là bị "phạm luật" nhưng mình cũng không biết làm sao cả?
Mong các bác chỉ giúp cho:wall: :wall: :wall:
 
Sửa lần cuối:
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
#11
Thuế TNDN tạm nộp hàng quý theo kế hoạch, nếu DN công bố BCTC giữa niên độ thì 8211 sẽ kết chuyển sang 911, còn nếu công bố BCTC năm thì cuối năm mới kết chuyển. Còn thuế điều chỉnh khi kết thúc năm thực chất là điểu chỉnh ở năm sau, sau khi quyết toán thuế TNDN, lúc bấy giờ số thuế điều chỉnh này khi kết chuyển sẽ kết chuyển để tất toán 4211.
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#12
Theo như bác HOANGNAM thì nếu mình công bố BCTC theo quý(tháng) thì mình cũng sẽ K/C TK8211/911 được luôn à?
Còn như bác nói :"Còn thuế điều chỉnh khi kết thúc năm thực chất là điểu chỉnh ở năm sau, sau khi quyết toán thuế TNDN, lúc bấy giờ số thuế điều chỉnh này khi kết chuyển sẽ kết chuyển để tất toán 4211."" Em vẫn chưa hiểu rõ, mong bác giải thích cụ thể hơn được không ạ.
Cảm ơn bác rất nhiều!
 
Sửa lần cuối:
H

Hạ Mỗ Hiền

Sơ cấp
19/8/06
22
0
0
37
Đan phượng - Hà tây
#13
nói như các bác thì Tk 8211 đúng là đứa con thêm nhưng không hiệu quả đúng không
Vì theo em HT theo quy định cũ thì có phải là thuận tiên mà lại không làm người thực hiện phải đau đầu
HT như sau
1. Bước tạm tính thuế TN đầu năm thì cứ để nó nằm trên báo cáo, khi nào tạm nộp thì ghi phần tạm nộp thôi
Có 111
Nợ 3334 tạm nộp thuế yêu cầu
2. Cuối năm xác định KQKD thì tuính ra phần TTN phải nộp
Có 3334
Nợ 4211
Nếu thiếu thì nộp bù
Có 1111
Nợ 3334
Nếu KQKD âm
thì cứ treo nó trên 3334 với GT âm thế thooi
Có phải đơn giản mà lại không nhầm và không thác mắc là 8211 không tồn tại trên BCDKT
 
L

Lê Thu Trang

Thành viên thân thiết
26/9/05
325
0
16
Hà Nội
#15
Virgin nói:
Kết quả kinh doanh cuối cùng tức là kết quả kinh doanh được xác định vào ngày 31/12/XX.
Ví dụ là 100đ (kết quả của Co911-Nợ911) không tính đến phần kết chuyển N911/C8211.Bạn sẽ tính lại số thuế phải nộp cả năm là 100đ*28%=28đ.
Lúc này bạn sẽ phải xem xét lại tài khoản 8211. Nếu tổng số kết chuyển của 8211 (N911/C8211) từ đầu năm vẫn nhỏ hơn 28đ, bạn sẽ có bút toán bổ sung là N8211/C3334 và tiếp tục kết chuyển.
Nếu số thuế thu nhập phải nộp tính ra là 20đ (20đ-28đ=-8đ) thì bạn sẽ hạch toán N3334/C8211 8đ
Chào Virgin, Mình làm thử động tác kết chuyển Kết quả hoạt động kinh doanh trên phần mềm kế toán thì thấy được kết quả cũng giống hệt như kết quả kết chuyển khi chưa áp dụng QĐ15/2006 và TT20/2006. Chỉ khác một điều là tại chỉ tiêu 15:
Năm 2005 nó là: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Còn năm 2006 nó là: Chi phí thuế TNDN hiện hành.
Túm lại thì về bản chất và cách tính thì không có gì thay đổi, chỉ có điều thay TK4212 thành tài khoản TK8211, và thay từ Thuế phải nộp = Chi phí thuế ...
Ngày trước mình cứ nhầm tưởng là đưa vào chi phí thì nó được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi x 28%.
Đúng là mình đã nhầm lẫn, DN chẳng được lợi gì thêm.
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#16
Vẫn chưa hiểu nhiều lắm về TK này mong mọi người có thể chỉ giúp.
Không lẽ đưa ra TK 8211 mà lại không có ý nghĩa gì sao?
 
Sửa lần cuối:
M

muinho

Sơ cấp
23/8/06
12
0
1
Hà Nội
#17
Quả thật em cũng đang đau đầu vì TK 8211 mới này quá, nghiên cứu cái TT20 với cái QĐ15 mãi mà vẫn chưa vỡ. Bác nào sáng suốt chỉ đường cho em với. Rất cảm ơn.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#18
Bản chất thay đổi chứ, những gì liên quan đến việc chi tiền ra mà ko thấy thu vào, doanh nghiệp gọi đó là chi phí, trong khi đó tk 3334 lại có ý nghĩa như 1 nghĩa vụ phải nộp thuế của doanh nghiệp,như vậy tk này được nhìn nhận trên góc độ của cơ quan thuế, ko phải của doanh nghiệp.
Khi tk 821 ra đời, nó thể hiện quan điểm của kế toán viên, giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng và hết về chi phí phải bỏ ra và xác định lại lợi nhuận 1 cách rõ ràng hơn, chính vì vậy, tk 421 bây giờ là lợi nhuận sau thuế.
Bạn đã hiểu hơn chưa?
 
C
#19
mat hoa don GTGT phai lam nhu the nao ?

reddragon nói:
Theo thông tư 20/2006/TT-BTC nói:
-Cuối năm tài chính căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp, và so sách với số đã tạm nộp ta tiến hành nộp bổ sung, hoặc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành.
-Cuối kỳ tiến hành kết chuyển từ TK 8211 sang TK 911. Như vậy kết quả kinh doanh sẽ được xác định lại.
Như vậy, mình sẽ có 1 kết quả kinh doanh mới, và số thuế TNDN thực tế phải nộp phải được xác định lại. Và lại kết chuyển vào chi phí nữa,.... Cứ như vậy thì làm sao có được kết quả kinh doanh cuối cùng. Và KQKD sẽ được trình bày trong Bảng CĐKT và Bảng KQKD là con số nào?

Em đọc thông tư này và nghĩ như vậy. Em biết, hiểu theo cái vòng luẩn quẩn đó là không đúng. Nhưng em không nghĩ ra cách nào khác, mong các anh chị giúp em.
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#20
thu6tudo nói:
Bản chất thay đổi chứ, những gì liên quan đến việc chi tiền ra mà ko thấy thu vào, doanh nghiệp gọi đó là chi phí, trong khi đó tk 3334 lại có ý nghĩa như 1 nghĩa vụ phải nộp thuế của doanh nghiệp,như vậy tk này được nhìn nhận trên góc độ của cơ quan thuế, ko phải của doanh nghiệp.
Khi tk 821 ra đời, nó thể hiện quan điểm của kế toán viên, giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng và hết về chi phí phải bỏ ra và xác định lại lợi nhuận 1 cách rõ ràng hơn, chính vì vậy, tk 421 bây giờ là lợi nhuận sau thuế.
Bạn đã hiểu hơn chưa?
Như vậy thì TK421 được xác định là sau khi đã trừ ra cp 8211 rồi đúng không bác?
Vậy thì em có thể tạm hiểu như thế này:
Cuối năm sau khi kết chuyển giữa Nơ911/Co911 VD Lãi 100.000, từ đây mình xác định thuế TNDN phải nộp: 100.000*28%=28.000,và đây chính là 821,mình lại tiếp tục K/C sang 911 một lần nữa và sau đó tính ra LN sau thuế : 100.000-28.000=72.000, đây là 421 !
Có phải như vậy không các bác?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều