Quy định về mua sắm hàng hoá, vật tư phải đấu thầu

  • Thread starter minhlx_2006
  • Ngày gửi
M

minhlx_2006

Sơ cấp
7/9/06
14
0
0
42
Bacgiang
#1
:biggrinda 1- Mình không biết theo quy định hiện hành, thì giá trị mua sắm hàng hóa phải là bao nhiêu tiền thì phải tổ chức đấu thầu.theo văn bản nào? nhờ các bạn chỉ giúp.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Theo quy định tại Luật đấu thầu số 61/2005/QH11:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây:
1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đầu tư xây dựng;
b) Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;
c) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn;
d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật;
đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển;
2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này chọn áp dụng Luật này.
 
M

meobeo210805

Sơ cấp
3/6/11
1
0
0
48
ha noi
#3
có giá gói thầu từ 2 tỷ trở lên hoặc không thoả mã ĐK được chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh thì phải đấu thầu.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
Xem nhiều