Phân biệt các khái niệm về vốn

  • Thread starter lamtrang
  • Ngày gửi
L

lamtrang

Sơ cấp
9/8/06
10
0
0
ha noi
#1
Chào mọi người,
Em đang phân biệt các khái niệm về vốn: vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn kinh doanh. Phân biệt sự khác nhau về bản chất và ảnh hưởng của sự tăng giảm của các loại vốn này đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Mọi người giúp em nhé.
 
M

manhviet2007

Sơ cấp
#2
theo mình thì sự khác nhau về bản chất của các loại vốn này là ở chức năng , tính chất và tác dụng của các loại vốn này:
-vốn điều lệ : là số vốn của doanh nghiệp tại 1 thời điểm nhất định do điều lệ của doanh nghiệp qui định.Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của doanh nghiệp, khối lượng vốn sẽ quyết định phần lớn đến qui mô kinh doanh của doanh nghiệp.
-Vốn đầu tư ở đây bạn ko nói rõ là vốn đầu tự gì :
+nếu là vốn đầu tư của doanh nghiệp thì nó thể hiện tiềm lưc kinh tế của doanh nghiệp đó .vốn này ko ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp
+nếu là vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì nó là loại vốn dc dùng cho việc xây dựng mua sắm tscd để đổi mới công nghệ mở rộngqui mô sxkd của doanh nghiệp.
-vốn kinh doanh : đây là ngồn vốn chủ yếu & quan trọng nhất trong dn,là vốn thường trực cho hoạt động sxkd .Vốn này dc hình thành khi thành lập & dc bổ sung từ kết quả kinh doanh.Vốn này có ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động sxkd cua dn.
Ko biết mình hiểu như vậy có đúng ko mong các ban cho ý kiến!!!
 
D

daibangcat

Sơ cấp
4/4/07
2
0
0
30
ha noi
game-hot.net.ms
#3
cho em hỏi về fan biệt vốn và nguồn vốn(tài sản)!
em mới học hạch toán kế toán nên chưa biết gì mong các bạn chỉ giúp!
bài tập:
tại doanh nghiệp x ngày 1-1-n có tài liệu về tài sản và nguồn hình thành tài sản như sau:
tiền mặt tồn quỹ,1
tiền gửi ngân hàng,2
nguồn vốn kinh doanh,3
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản,4
,nguyên vật liệu chính,4
,nguyên liệu,5
,phụ tùng thay thế,6
vật liệu khác,7
giá trị sp đang dở dang,8
,khoản phải thu của khách hàng,9
,khoản phải trả cho người bán,10
khoản tạm ứng cho công nhân viên,11
khoản nhận ứng trước tiền hàng của người mua,12
khoản ứng tiền hàng cho người bán,13
nhà xưởng,14
nhà văn phòng,15
,máy móc thiết bị sản xuất,16
,phương tiện vận tải,17
,thiết bị văn phòng,18
tài sản cố định hữu hình khác,19
thành faamr trong kho,20
quỹ đầu tư fats triển,21
,lãi chưa fan phối,22
vay ngắn hạn cơ quan y,23
thuế và các tài khoản phải nộp của nhà nước,24
,tiền lương và các tài khoản phải trả c.n.v,25

em làm thế này ko biết có đúng ko mai đi học rồi mong các bạn học rồi chỉ bảo
vốn:1,3,4,5,13,14,15,16,18,19,20,21,
nguồn vốn(tài sản):2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,22,23,24,25:director:
 
L

lamtrang

Sơ cấp
9/8/06
10
0
0
ha noi
#4
Cảm ơn câu trả lời của bạn nhưng mình vần chưa phân biệt được sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư.
Nếu vốn đầu tư dược hiểu theo nghĩa chung không phải nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì sự khác nhau giữu vốn đầu tư và vốn điều lệ là gì?
Vi dụ; xét về quy mô thì theo tôi vốn đầu tư trên thực tế phải bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ vì vốn điều lệ là tại 1 thời điểm từ khi thành lập doanh nghiệp còn trên thực tế thì vốn đầu tư tại thời điểm đó có thể lớn hơn. Tát nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ.
Còn về nguồn gốc thì vốn đầu tư có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vốn điều lệ thì chỉ có thể hình thành từ sự đóng góp của các thành viên hoặc từ lợi nhuận của bản thân doanh nghiệp.
Các bạn cho thêm ý kiến nhé. Mình vẫn lẫn lộn giữa 2 khái niêm này.
 
M

manhviet2007

Sơ cấp
#5
cho em hỏi về fan biệt vốn và nguồn vốn(tài sản)!
em mới học hạch toán kế toán nên chưa biết gì mong các bạn chỉ giúp!
bài tập:
tại doanh nghiệp x ngày 1-1-n có tài liệu về tài sản và nguồn hình thành tài sản như sau:
tiền mặt tồn quỹ,1
tiền gửi ngân hàng,2
nguồn vốn kinh doanh,3
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản,4
,nguyên vật liệu chính,4
,nguyên liệu,5
,phụ tùng thay thế,6
vật liệu khác,7
giá trị sp đang dở dang,8
,khoản phải thu của khách hàng,9
,khoản phải trả cho người bán,10
khoản tạm ứng cho công nhân viên,11
khoản nhận ứng trước tiền hàng của người mua,12
khoản ứng tiền hàng cho người bán,13
nhà xưởng,14
nhà văn phòng,15
,máy móc thiết bị sản xuất,16
,phương tiện vận tải,17
,thiết bị văn phòng,18
tài sản cố định hữu hình khác,19
thành faamr trong kho,20
quỹ đầu tư fats triển,21
,lãi chưa fan phối,22
vay ngắn hạn cơ quan y,23
thuế và các tài khoản phải nộp của nhà nước,24
,tiền lương và các tài khoản phải trả c.n.v,25

em làm thế này ko biết có đúng ko mai đi học rồi mong các bạn học rồi chỉ bảo
vốn:1,3,4,5,13,14,15,16,18,19,20,21,
nguồn vốn(tài sản):2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,22,23,24,25:director:
bạn phân biệt nhầm 1 số chỗ rồi ,chắc bạn hiểu chưa đúng về khái niệm "tài sản & nguồn hình thành tài sản". tài sản là:1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20& các số còn lại gọi là "ngồn hình thành tài sản" hay đó chính là "nguồn vốn " đó.Bạn rõ rồi chứ .Chúc bạn học tốt nha.
 
M

manhviet2007

Sơ cấp
#6
Cảm ơn câu trả lời của bạn nhưng mình vần chưa phân biệt được sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư.
Nếu vốn đầu tư dược hiểu theo nghĩa chung không phải nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì sự khác nhau giữu vốn đầu tư và vốn điều lệ là gì?
Vi dụ; xét về quy mô thì theo tôi vốn đầu tư trên thực tế phải bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ vì vốn điều lệ là tại 1 thời điểm từ khi thành lập doanh nghiệp còn trên thực tế thì vốn đầu tư tại thời điểm đó có thể lớn hơn. Tát nhiên trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ.
Còn về nguồn gốc thì vốn đầu tư có thể huy động từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vốn điều lệ thì chỉ có thể hình thành từ sự đóng góp của các thành viên hoặc từ lợi nhuận của bản thân doanh nghiệp.
Các bạn cho thêm ý kiến nhé. Mình vẫn lẫn lộn giữa 2 khái niêm này.[/QU
theo mình thì sự khác nhau giữa vốn đầu tư&vốn điều lệ đó là mục đích sử dụng .vốn đt làm phát triển qui mô hoạt động sx của dn,còn vđlệ thì là nguồn vốn mang tính chất đảm bảo duy trì cho all hoạt động của dn diễn ra bình thường.Và cũng căn cứ vào vốn điều lệ của dn để các nhà đầu tư đưa ra các quyết đinh đầu tư của mình đối với dn đó.bạn nên hình dung vốn điều lệ như là nguồn vốn chủ sở hữu còn vốn đầu tư thì mang tính chất như các khoản nợ phải trả , đây chỉ là nguồn vốn mà dn vay của các nhà đầu tư để dn mở rộng hoạt động sxkd của mình & dn chỉ có quyền sử dụng nhưng ko có quyền sở hữu nó.:imwithstu :thumbsup:
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
35
QT-SG
#7
Theo mình hiểu thì nó có nghĩa như thế này:
Vốn điều lệ: Là vốn của các thành viên của công ty đóng góp, được ghi nhận vào bên Có TK 411
Vốn đầu tư: là toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp. Bao gồm vốn điều lệ, vốn vay.
Ví dụ: công ty đăng ký vốn điều lệ: 1tỷ, và vốn đầu tư là 2tỷ thì các thành viên góp vốn tổng cộng tối đa là 1tỷ, nếu thiếu vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh thì có thể vay thêm cho đến lúc tổng cộng phần nguồn vốn lên đến 2tỷ!
 
B

blueangle2512

Sơ cấp
21/8/10
3
0
1
daklak
#8
Phân biệt vốn huy động bị động và vốn huy động chủ động

Mọi người có thể phân biệt giúp mình "vốn huy động bị động và vốn huy động chủ động" dc k? Mình kiếm mãi mà k thấyở đâu có cả.
Tks mọi người trc nha:015:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều